Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας είναι το εξής:

Πρόεδρος: Ανδρέας Κορυπάς

Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Κυριάκος Κυριάκου

Γραμματέας: Βαλεντίνος Μιχαήλ

Ταμίας: Σπύρος Πέτρου