Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας είναι το εξής:

Πρόεδρος: Bαλεντίνος Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Κυριάκος Κυριάκου

Γραμματέας: Αντρέας Κορυπάς

Ταμίας: Σπύρος Πέτρου